Klage på standpunktkarakter i fag, orden eller atferd
Østfold fylkeskommune

Vil du klage på karakteren din? Husk at

Fag:

  • Du må klage innen 10 dager etter at du har fått karakteren, eller burde gjort deg kjent med denne. NB: Ved hurtigklagebehandling før sommeren er klagefristen kortere enn 10 dager (gjelder for søkere til høyere utdanning, påbygg og lærlinger)
  • Du har rett til å be om en begrunnelse for karakteren. Da avbrytes klagefristen. Du kan velge å gå videre med en klage etter å ha mottatt begrunnelse.
  • Du vil få tilsendt kopi av faglæreres og rektors uttalelser.
  • Dersom klagen blir tatt til følge, gjennomfører rektor og faglærer ny vurdering og rektor fastsetter endelig karakter
  • Karakteren kan gå både opp og ned, men kan også forbli uendret.

Orden og atferd:

  • Du må klage innen 10 dager etter at du har fått karakteren, eller burde gjort deg kjent med denne
  • Du vil få tilsendt kopi av kontaktlærers og rektors uttalelser
  • Dersom klagen blir tatt til følge, fastsetter klagenemnda ny karakter

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke