Søknad om pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester
KF - Forenkler offentlige tjenester

Koordinerende enhet:
  • Er kommunens koordinerende enhet for habilitering- ogrehabiliteringsvirksomhet.
  • Skal bidra til samordning og samarbeid på tvers ikommunen for mennesker med sammensatte behov.

Skal arbeide for at tjenestene

  • tilbys og ytes ut fra et brukerperspektiv
  • gis samordnet, tverrfaglig og planmessig
  • gis i eller nærmest mulig brukerens vante miljø
  • tilbys brukeren i en meningsfylt sammenheng(se siste side for utfyllende informasjon). 

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke