Kompensasjon for inntektsbortfall i serveringsbransjen - søknad om (KF-684)
Drammen kommune

Følgende vedlegg må lastes opp på skjemaets siste side, som del av søknaden:

  • Dokumentasjon på faktisk omsetning i november
  • Dokumentasjon på faktisk omsetning i desember (så langt det er mulig)

Virksomheter som har vært i drift i 2019 må i tillegg laste opp:

  • Godkjent dokumentasjon på omsetningstall pr måned i 2019 (f.eks. årsbudsjett spesifisert pr måned)

Virksomheter som har startet i 2020 må i tillegg laste opp::

  • Dokumentasjon på forventet omsetning for november og desember 2020, f.eks. et årsbudsjett

Det gjøres oppmerksom på at Drammen kommune har rett til å kreve dokumentasjon på ovenstående opplysninger fra selskapets revisor i ettertid. Det gjøres også oppmerksom på at støtte gitt gjennom denne ordningen må opplyses om i eventuelle søknader om støtte fra andre kompensasjonsordninger herunder statlige ordninger.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke