Personvernerklæring ved bruk av elektroniske skjema

Denne erklæringen redegjør for hvordan personvernet ivaretas av kommunen i forbindelse med innsamling av personopplysninger. Ved bruk av våre elektroniske løsninger, ønsker vi at du skal føle deg trygg på at gjeldende lover og regler følges. Sikker behandling av dataene vil til enhver tid dokumenteres etter gjeldende bestemmelser. Kommuneforlaget Skjema er databehandler av personopplysningene, mens kommunen er eier av dataene og behandlingsansvarlig. Eierforholdet reguleres av en egen databehandleravtale, som sikrer både personvernet og rutiner for sletting av data, når de overføres kommunen.

Formålet med behandlingen av personopplysninger

Opplysninger du fyller inn, oversendes til kommunen. Opplysningene gjør kommunen i stand til å utføre sin saksbehandling av din henvendelse. De innsamlede opplysningene om deg behandles på samme måte som om du hadde sendt inn et papirskjema.

Lov om behandling av personopplysninger

Denne personvernerklæringen følger bestemmelsene i Lov om behandling av personvernopplysninger (personopplysingsloven) av 01.01.2001 med tilhørende forskrift.

Sikker dataoverføring

Alle opplysninger som overføres mellom din datamaskin og vår server foregår via sikret datakommunikasjon. Løsningen tilsvarer sikkerheten som er brukt i nettbankene.

Lagring av opplysninger

Opplysningene du har tastet inn vil ikke være tilgjengelige for mottaker, kommunen, før du bestemmer deg for å sende inn søknaden. Når du har valgt innsending, har du samtidig samtykket i at kommunen kan motta og lagre disse opplysningene.

Samtykke til lagring og behandling av personopplysninger

Dersom du føler at ditt personvern er sikret ved denne erklæringen, samtykker du til lagring av de innsamlede data om deg. Samtykket gis som godkjenning av våre retningslinjer for personvernet og som samtykke for behandlingsmåten av opplysningene

Unnlatt samtykke

Dersom du ikke samtykker i at personvernet er godt nok ivaretatt, vil du ikke kunne benytte elektronisk skjermdialog. I stedet henviser vi deg til utskriftsvennlig versjon. Kontakt kommunen.

Rett til innsyn og rett til sletting av personopplysninger

Du kan når som helst be om å se opplysningene du har sendt inn. Dersom du finner opplysningene unøyaktige eller ufullstendige, kan du kreve å få opplysningene slettet.

Aldersgrense

Du bekrefter at du er over 18 år.

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, kan du kontakte Drammen kommune på telefon 03008 eller sende brev til Drammen kommune, Engene 1, 3008 Drammen. Hvis du har tilgang til e-post, kan du benytte: kommunepost@drammen.kommune.no, og ønsker du ytterligere informasjon om Drammen kommune finner du dette på www.drammen.kommune.no