Klikk i menyen for å velge side i skjemaet
Samtykke
Skjemalogo
Kompetansekartlegging (KF-517-1620)
Kommuneforlaget
 
Samtykke
Skriv ut skjema i pdf-format  
Ved å levere inn skjemaet samtykkes det at oppgitt informasjon er korrekt og kan brukes av kommunen med sine samtlige enheter (helsestasjon, skole, frivilligsentral m.v.) i samarbeid med bedriftene i Frøya og Hitra kommune til kartlegging av kompetansen hos nye tilflyttere og for best mulig integrering av tilflyttere i våre kommuner.
Delmål:
1. Å øke kompetanse i egen organisasjon og bl.a. bli bedre på rekruttering av arbeidskraft.
2. Å finne gode løsninger for språkopplæring