Skjemalogo

 

Søknad om tillatelse til motorferdsel etter verneforskriften for Hardangervidda Nasjonalpark

Buskerud Tilsynsutvalg er et statlig utvalg som er oppnevnt av Direktoratet for naturforvaltning. Buskerud tilsynsutvalg består av 3 medlemmer fra Nore og Uvdal, 1 medlem fra Hol og 1 medlem fra Rollag.

Buskerud Tilsynsutvalg har forvaltingsansvar for de delene av Hardangervidda nasjonalpark og Skaupsjøen/Hardangerjøkulen landskapsvernområde som ligger innenfor Buskerud fylke.

Lover og regler:

- Lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63

- Forskrift om vern av Hardangervidda nasjonalpark m.m.
  (Tilsynsutvalget har forvaltningsansvar i 
forhold til følgende punkt

 i verneforskriften: 4.1.3.a -c, 4.3.2, 4.4, 4.6 og 

  pkt. 5 avgrenset til motorisert ferdsel)

- Forvaltningsplanen for Hardangervidda nasjonalpark m.m.

- Forvaltningsloven av 10. februar 1967

Buskerud Tilsynsutvalg legger også en egen praksis foran hver sommer- og vintersesong. Praksisen gir retningslinjer for behandling av søknader etter verneforskriften.


Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.