Skjemalogo

 

Klage på takstgrunnlag for eiendomsskatt

Steinkjer kommune

Dette skjemaet sendes elektronisk direkte til kommunen. Vi er opptatt av at våre løsninger skal ivareta ditt personvern på best mulig måte.

I medhold av eiendomsskattelovens § 19 kan skatteyter klage på eiendommens takst hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt, såfremt at det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere. Klagefristen er 6 uker fra skatteseddelen er mottatt.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.