Skjemalogo

 

Forfall til politisk møte

Askøy kommune

Meld fra om forfall til politisk møte med å fylle ut dette skjemaet.

Utdrag fra Delegasjonsreglementet:

§ 7. FORFALL TIL MØTE
Har medlemmer forfall til et møte, innkalles varamedlemmer så vidt mulig i den nummerorden de er valgt - enten fra enkeltpartier eller grupper. Forfall skal meldes ordfører sammen med forfallsgrunn.

Medlemmene skal også melde fra til ordfører på forhånd der det er grunn til å anta at en kan være inhabil ved behandlingen av en sak, slik at varamedlem kan innkalles.

Må noen p.g.a. lovlig forfall forlate møtet under forhandlingene, melder hun/ han straks ifra om dette til møtelederen slik at varamedlem kan innkalles.

Når et medlem/varamedlem lovlig har tatt sete i kommunestyret, kan vedkommende ikke fratre etter at avstemming er påbegynt.