Skjemalogo

 

Innmeldinger og endringer - Politikerregisteret

Askøy kommune

Vi ber om at våre politikere melder inn sine kontaktopplysninger på dette skjemaet.

Skjemaet skal også benyttes ved endringer.

Innsendt skjema går til Politisk sekretariat


Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.


Logg inn med ID-porten