Skjemalogo

 

Avfyring av pyroshow/scenefyrverkeri (TK-104)

Trondheim kommune

Start utfylling av skjemaet ved å lese og samtykke i personvernerklæringen.

Hvis du ikke har mulighet til å levere skjemaet elektronisk kan du klikke på utskriftsikonet øverst til høyre på neste side for å få en papirversjon.

Vilkår:

 • Ansvarshavende er ansvarlig for avfyringen og oppryddingen etterpå.
 • Ansvarshavende må medbringe mobiltelefon under avfyringen.
 • Det forutsettes at den ansvarlige har tilstrekkelig kompetanse for avfyring av innendørs fyrverkeri og at nødvendige sikkerhetsvurderinger er foretatt, herunder avstand til publikum og brennbart materiale.
 • Det skal kun benyttes godkjent innendørs fyrverkeri.
 • Sikkerhetspersonell/brannvakter skal ha nødvendig opplæring om sikkerhetstiltakene og sikkerhetsrutiner før arrangementet starter.
 • Ved avfyringsstedet skal det være utplassert nødvendig slokkeutstyr.
 • Mellom opprigg og avfyring av fyrverkeriet skal effektene være forsvarlig sikret.
 • Etter at fyrverkeriet er avfyrt må ansvarlig forsikre seg om at dette er slokket. Restene av fyrverkeriet skal håndteres forsvarlig.
 • Tillatelsen forutsetter at det er innhentet godkjenning fra bygningseier/grunneier og aksept fra brannvernleder.

  Trøndelag brann- og redningstjeneste 


 •