Alkohol - Søknad om bevilling til salg av alkohol

Dette skjemaet brukes for å søke om å selge øl, hovedsakelig i butikk/dagligvarehandel. Det er en fordel om du har vedleggene nedenfor i innskannet/elektronisk format, men de kan gjerne ettersendes som ordinært brev.

Vedlegg som skal være med:

  • Firmaattest for alle selskaper som er involvert i driften av utsalgsstedet.
  • Skatteatest for alle som er involvert i driften av utsalgstedet, basert på skjema RF-1244 fastsatt av Skattedirektoratet.
  • Skisse over utsalgsstedets arealer som tydelig markerer lokalet og funksjoner der bevillingen skal utøves.
  • Dokumentasjon på styrer og stedfortreders tilknytning til utsalgsstedet.
  • Dokumentasjon på styrer og stedfortreders kunnskap om alkoholloven.
  • Dokumentasjon på handelsrett etter handelsloven.
  • Andre vedlegg etter innsenders behov

Lenke til utskriftsvennlig versjon finner du her.

 
Utsalgssted
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
Hjelp
Kvittering med kopi av sendes automatisk til angitt adresse etter at du har sendt inn dette skjemaet .
 
 
Det søkes om...
Det søkes om:(frivillig)
 
 
Om utsalgsstedet
(frivillig)
 Hjelp
Beskriv utsalgsstedets varesortiment, jf handelsloven.
(frivillig)
 Hjelp
Beskriv utsalgsstedets varesortiment, jf handelsloven.
 
Utsalgsstedets åpningstid:
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
Ønsket salgstid for alkohol:
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
 
 
Lokalene
Har søker annen forretningsdrift ved den faste eiendommen det søkes bevilling for? (frivillig)

(frivillig)
(frivillig)
 Hjelp

Det stilles krav til bygningsmessig adskillelse mellom utsalgsstedet og øvrige virksomheters lokaler.


Beskriv hvordan dette er gjennomført:

 
 
Bevillingssøker
Har søker andre bevillinger fra før med hjemmel i alkoholloven? (frivillig)

(frivillig)
Er bevillingssøker...

 
 
... er en person
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
 
 
...er et selskap
(frivillig)
Hjelp
Navn på daglig leder
Hjelp
Daglig leders fødselsnummer
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
Hjelp
Daglig leders personnummer
 
 
Styrer
Skal bevillingssøker fungere som styrer? (frivillig)

(frivillig)
Hjelp
Styrer må være en fysisk person
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
 
 
Stedfortreder for styrer
(frivillig)
Hjelp
... må være en fysisk person
(frivillig)
(frivillig)
Hjelp
Stedfortreder må være en fysisk person
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
 
 
Salgsvirksomheten
Salgsvirksomheten er et


 
 
... er et enkeltmannsforetak
Er enkeltmannsforetaket samme person som bevillingssøker? (frivillig)

(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
 
 
... et selskap
Er dette samme selskap som søker om bevilling?

(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
 Hjelp

Opplys hvilke(t) selskap som driver virksomheten, og hvilke personer som eier driftsselskapet.Navn,
adresse,
skattekommune,
fødselsnr og/eller org.nr
samt eierandel (i %) skal oppgisKan også besvares med vedlegg.

(frivillig)
 Hjelp

Oppgi hvilke personer/selskaper disse andre er.Navn,
adresse,
skattekommune,
fødselsnr og/eller org.nr
skal oppgis.Kan også besvares med vedlegg.

 
 
Eier av den faste eiendommen
Eierforhold


Er eier den samme personen som bevillingssøker? (frivillig)

 
 
... et selskap
Er dette samme selskap som bevillingssøker?

(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
 
 
... en person
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
 
 
Annet eierforhold
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)